Reiseavtalen i staten blir gjeldende ut året

Reiseavtalen i staten ble i dag prolongert ut året. Avtalene løp egentlig ut i dag, men partene trenger mer tid til å få på plass gode løsninger tilpasset dagens behov.

– Under pandemien har reisevirksomheten i staten vært på et minimum. Når samfunnet nå åpner opp igjen er det viktig å få på plass reiseavtaler tilpasset fremtidens arbeidsliv og behov, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio.

Seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio

Partene i det statlige tariffområdet har over tid jobbet med å kartlegge utfordringer og uenigheter knyttet til dagens reiseavtaler i staten. Avtalene gjelder både i og utenfor Norge.

Det har i de senere årene skjedd store strukturelle endringer i staten som utfordrer dagens reiseavtaler med sammenslåinger og større avstander internt i virksomheter. Det partssammensatte arbeidet har resultert i en rapport som vil legges til grunn i det videre arbeidet.

Det er lagt en møteplan for det videre arbeid høsten 2021, med oppstart 31. august som skal sikre fremdrift i arbeidet.

Her finner du protokollen