Enighet i Helseplattformen

Etter mekling kom Unio og SAN i natt til enighet med Spekter om en avtale for Helseplattformen.  – Det var viktig for oss å få på plass en grunnleggende regulering av arbeidstiden. Det fikk vi gjennomslag for, sier Unios forhandlingsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

Det er likevel slik at de lokale parter må jobbe videre frem mot neste oppgjør for å få på plass noen flere permanente ordninger, men etter denne meklingen er utgangspunktet et helt annet enn før vi gikk inn i denne dagen.

Riksmekleren måtte altså på banen for å løse floken. Arbeidstakersiden sto samlet bak kravet om mer ordnede arbeidstidsavtaler.

– Dette handlet om grunnleggende vern for våre medlemmer som jobber hardt for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra høsten 2021, sier Lill Sverresdatter Larsen.