Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter

Vi skal fortsett kjempe å for å sikre mangfold, toleranse og frihet for alle i Norge, og den kampen skal Unio ta sammen med Pride og homobevegelsen, skriver Unio-lederen og Unios 13 forbundsledere i en kronikk i Dagbladet i dag.

Skeives rettigheter som gjennom mange år er blitt kjempet fram ved iherdig politisk arbeid kan med et pennestrøk bli radert ut, og kampene må tas på nytt. Det har vi sett i naboland i Europa, verdensdelen som trekkes fram som menneskerettighetenes høyborg. Som følge av fremveksten av høyrepopulisme i Europa og verden finner man nå lhbt-frie soner i Polen og seksualitetsundervisning bannlyses fra skoler. Senest tirsdag15. juni i år vedtok nasjonalforsamlingen i Ungarn et lovforslag som blant annet forbyr undervisningsmateriell om LHBT. Det som skjer i Polen og Ungarn kan raskt spres til flere land dersom de politiske vindene blåser i en slik retning.

Internasjonal kamp
Det kan og må fagbevegelsen forhindre ved å støtte kolleger gjennom internasjonalt fagforeningsarbeid og ved å ta kampen for skeives rettigheter også her hjemme når disse er under press. Vi må verne om skeives rettigheter og retten til å elske den man vil. Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter.

Det skjer også gledelig ting i Europa. EU-kommisjonen lanserte i november 2020 sin aller første strategi for likeverdighet for skeive. EU vil nå gå i front for å ivareta skeives rettigheter og fremme likeverdighet og ikke-diskriminering. Den europeiske fagbevegelsen gir sterk støtte til strategien, som gir både EU-institusjoner og medlemslandene ansvar for å forsvare fundamentale rettigheter og sikre likebehandling og likeverdighet for alle.

Mer kunnskap og kompetanse
Den europeiske lærerorganisasjonen har likestilling på agendaen på sin konferanse i juli. Konferansens handlingsplan tar utgangspunkt i den politiske situasjonen i de europeiske landene med stort mangfold både av elever og lærere. Både voksne og unge skeive møter fordommer, mobbing og diskriminering både i og utenfor skolen. For å skape større forståelse for kjønns- og seksualitetsmangfold må vi alle gå i front! Det innebærer blant annet økt kompetanse om lhbt-feltet og bevissthet om stereotypier og kunnskap om hvordan drive normkritisk og inkluderende pedagogikk. I noen land er det også behov for å sikre at det undervises i kjønns- og seksualitetsmangfold, og at dette blir del av nasjonale læreplaner.

Heller ikke i Norge er kampen for likestilling, skeives rettigheter og mer inkludering over.

Hets og diskriminering også i Norge
Hver dag opplever skeive diskriminering og mikroaggresjoner. Noen opplever at det i skolen og ved utdanningsinstitusjonene mangler kompetanse og at enkelte i helsevesenet tenker heteronormativt i møte med pasienter. Noen kirkesamfunn kan oppleves som lukkede fellesskap, «homo» blir brukt som skjellsord så vel i skolegården som på fotballbanen, skeive blir banka opp på gata og selvmord blant transpersoner skjer for ofte. Lærere som underviser om kjønnsmangfold er blitt beskyldt for å drive med propaganda. Også i Norge opplever organisasjoner som Foreningen FRI og skoler som bruker kompetansehevingsprogrammer beskyldninger om propaganda, Pride-flagg rives ned i skolegårder og fra andre offentlige bygninger. Kommentarfelt på Facebook går i harnisk når kommuner tillates å heise Pride-flagg, som om Pride-flagg og det norske flagget er uforenlige. Det er bra at Politiets hatkrim-gruppe nå skal undersøke flere anmeldelse av skadeverk og flaggtyveri.

Vårt felles ansvar
Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi representerer over 380.000 medlemmer fordelt på 13 forbund. Vi skal fortsett kjempe å for å sikre mangfold, toleranse og frihet for alle i Norge, og den kampen skal Unio ta sammen med Pride og homobevegelsen. Å skape et samfunn der alle kan elske den de vil, er ikke en kamp vi kan overlate til de få. Det er vårt felles ansvar.

Pride gir oss en anledning til å rette blikket mot kampene som gjenstår og samtidig feire seirene. I sin likestillingspolitiske redegjørelse for Stortinget fremhevet likestillingsministeren nylig at vi var kommet langt for å sikre skeives rettigheter, men samtidig vet vi at de av oss som er skeive fortsatt opplever diskriminering, trakassering og vold – en del utsettes regelrett for hatkriminalitet. Det må få følger og reaksjoner fra politiet og rettsstaten.

Likestillingskamp
Unio skal drive offensiv likestillingskamp – for skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter. Unios yrkesgrupper har en særstilling i samfunnet, og med det et ansvar for at skeive møtes med likeverd og aksept. Det krever kompetanseheving av oss alle. Derfor er det er bra at det nå kommer en ny handlingsplan for skeives rettigheter, men vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer, vold og diskriminering.

Gratulerer med Pride og lykke til med vår felles kamp for et inkluderende og menneskeverdig samfunn for alle. Vi er mye sterkere sammen.

Ragnhild Lied
Unio-leder

Steffen Handal
Leder Utdanningsforbundet

Lill Sverresdatter Larsen
Leder Norsk Sykepleierforbund

Guro Elisabeth Lind
Leder Forskerforbundet

Sigve Bolstad
Leder Politiets Fellesforbund

Gerty Lund
Leder Norsk Fysioterapeutforbund

Hege-Merethe Bengtsson
Adm.dir. Det norske maskinistforbund

Alfred Sørbø
Leder Akademikerforbundet

Tove Holst Skyer
Leder Norsk Ergoterapeutforbund

Bent Ronny Mikalsen
Leder Norsk Radiografforbund

Martin Enstad
Leder Presteforeningen

Veronicha Angell Bergli
Leder Bibliotekarforbundet

Odd Arne Kjellstadli
Leder Skatterevisorenes Forening

Asbjørn Sagstad
Leder Det norske Diakonforbund