Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene

Dato er satt for frivillig nemnd i Unio og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten. Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august.

Som kjent ble streiken i område 10 og 13 (spesialisthelsetjenesten) avsluttet etter at regjeringen innkalte partene med trussel om tvungen lønnsnemnd i møte 16. juni i år. Da ble Unio og Spekter enige om å løse tvisten ved frivillig nemnd med annen sammensetning enn Rikslønnsnemnda. Nemnda får sju medlemmer, hvorav tre nøytrale og to fra hver av partene.

Nemndas tre nøytrale medlemmer blir:

  • Liv Synnøve Taraldsrud
  • Ådne Cappelen
  • Eirik Akerlie

Fra Unio møter Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingsleder i Unio Spekter, og Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio.

Fra Spekter møter direktør/sjeføkonom Stein Gjerding og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.