Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for høyskoler, LOK for museer og LOK for virksomheter § 26.

Forhandlingsresultatet for disse overenskomstene er på linje med de resultater som er oppnådd for Unio-forbundenes medlemmer i staten.

Virke og Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK for spesialisthelsetjenesten, LOK for helse og sosiale tjenester, LOK for utdanning, LOK for barnehage og LOK for virksomheter § 27 når et det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

Halvparten gis som et sentralt generelt tillegg, og halvparten forhandles lokalt. Til de lokale forhandlingene er det avsatt en pott på 1,8 prosent.

Her finner du protokollen og lønnstabellen