Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sendte 18. mars 2021 Sysselsettingsutvalgets rapporter, «NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting» og «NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring», på høring.

Les Unios høringssvar