Varsler markant opptrapping i sykehusstreiken

Unio varsler i dag et nytt stort streikeuttak. 245 nye Unio-medlemmer ved sykehusene vil være i streik fra mandag. Dermed er 863 medlemmer i Unio i streik ved helseforetakene.

De fleste, 538 i tallet, er sykepleiere. Men et betydelig antall radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre Unio-grupper ved sykehusene har også lagt ned arbeidet grunnet arbeidskonflikten med Spekter.

– Streikeviljen blant medlemmene er fortsatt meget stor, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter. – Vi trapper nå opp for å legge ytterligere press på Spekter og helseforetakene. Vi ønsker ikke å ramme pasientene, men å få motparten tilbake til forhandlingsbordet. Det handler om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun legger til at streikeviljen er ytterligere stryket etter nyheten om at Spekter hadde gitt 3,1| prosent til de ansatte i Vinmonopolet – etter at det ble sagt at ingen grupper ville få mer enn 2,82. prosent.

Opptrappingen i streiken foregår ved de samme sykehusene som allerede er ute i streik. Ved Martina Hansens Hospital og Helse Bergen – Hagavik retter uttaket seg direkte mot den elektive, kirurgiske virksomheten.

– Det er beklagelig for de som får behandling utsatt, men det skal ikke være fare for liv og helse. Ingen av sykehusene har fremmet en eneste dispensasjonssøknad knyttet til dette heller, noe som bare understreker at det er en ansvarlig streik som føres. Det er vi innstilt på å fortsette med, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Her er det nye uttaket som ble meldt arbeidsgiver klokken 14.00 og uttaket gjelder fra arbeidsdagens start mandag.

Fordeling av fase 4 på virksomheterAntall medlemmer i streik
Oslo Universitetssykehus HF47
Universitetssykehuset Nord-Norge HF18
St. Olavs Hospital HF53
Akershus Universitetssykehus HF50
Martina Hansens Hospital AS18
Helse Bergen HF35
Sykehuset Østfold HF24
Totalt245
Fordeling av fase 4 på forbundAntall medlemmer i streik
Norsk Sykepleierforbund139
Norsk Fysioterapeutforbund29
Norsk Radiografforbund24
Forskerforbundet20
Norsk Ergoterapeutforbund13
Akademikerforbundet10
Det norske maskinist forbund5
Utdanningsforbundet5
Totalt245
Totalt uttak fordelt på virksomheterAntall medlemmer i streik
Akershus Universitetssykehus HF131
Helse Bergen HF106
Helse Møre og Romsdal HF10
Helse Nord-Trøndelag HF4
Martina Hansens Hospital AS45
Oslo Universitetssykehus HF267
St. Olavs Hospital HF143
Sykehuset Østfold HF73
Universitetssykehuset Nord-Norge HF84
Totalt863
Totalt uttak fordelt på forbundAntall medlemmer i streik
Norsk Sykepleierforbund538
Norsk Fysioterapeutforbund88
Norsk Radiografforbund87
Forskerforbundet59
Norsk Ergoterapeutforbund49
Akademikerforbundet23
Utdanningsforbundet10
Det norske maskinist forbund9
Totalt863