Streiken ble trappet opp i dag. Helseplattformen rammes

I dag ble streiken ved sykehusene trappet opp. Det er 14 Unio-medlemmer som jobber med utrullingen av helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag, som nå slutter seg til de 607 som allerede er i streik.

Oversikt over sykehus i streik

Helseplattformen rammes

– Vi tar ut 14 Unio-medlemmer i de to helseforetakene som arbeider med implementering av Helseplattformens nye felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner Fra før har Unio tatt ut medlemmer ved St. Olav som jobber med det samme, sier streike- og forhandlingsleder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Lisbeth Angen, Knut Jørgen Rotabakk, Karina Fonstad og Bente Mælan er fire av de 14 Unio-medlemmene som har sin første streikevakt i dag. Alle fire sykepleiere med tung spesialkompetanse, og knytta til utviklinga av Helseplattformen. “Kritisk kompetanse koster” og “Applaus betaler ikke regninger” er den klare meldinga fra Trondheim.

Streik for å beholde livsnødvendig kompetanse

– Dette er i tråd med vårt ønske om å legge press på arbeidsgiverne for å få Spekter tilbake til forhandlingsbordet, slik at arbeidsgiver kan ta ansvar for å beholde livsnødvendig kompetanse. Det er det som er målet med streik, sier streikeleder Sverresdatter Larsen.

Helseplattformen er et prestisjeprosjekt for norske helseforetak som nå vil bli forsinket så lenge arbeidskampen pågår.

– Denne streiken er rett og slett for å beholde livsnødvendig kompetanse, sier Unio Spekters leder Lill Sverresdatter Larsen

Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig.

Derfor er det nå streik ved sykehusene.