Oversikt over sykehus i streik

Lurer du ved hvilke sykehus det er streik? Finn oversikten over det her.

Unio Spekter

621 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, men også forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskinister, radiografer, saksbehandlere og pedagoger, er nå i streik ved norske sykehus.

De berørte helseforetakene er OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Streiken startet med første uttak fredag 4. juni, og den ble siden trappet opp 10. og 15. juni. Unio varslet i dag, 15. juni, om at et nytt, stort streikeuttak på 245 nye Unio-medlemmer ved sykehusene vil være i streik fra mandag 21. juni.

Unio kommune

Regjeringen varslet 4. juni tvungen lønnsnemnd i streiken i Unio kommune.

Unio Oslo

Regjeringen varslet 7. juni tvungen lønnsnemnd i Unios streik i Oslo kommune.