Om ILO og hvor viktig streikeretten er

­– Kamp for at streikeretten respekteres er en av våre høyest prioriterte ILO-saker. Uten streikerett, ville det vært vanskelig, kanskje umulig, å drive fagforeninger, skriver Unios fagsjef i internasjonalt arbeid, Liz Helgesen i et innlegg om ILO.

Unio har tett kontakt med kolleger i den nordisk fagbevegelsen. Det dreier seg om samarbeid rundt felles nasjonale utfordringer og samarbeid om felles prioriteringer i internasjonalt arbeid.

I forbindelse med årets ILO-konferanse inviterte Unios finske søsterorganisason STTK Helgesen til å si noe om Unios prioriteringer og forventninger til årets konferanse.

Dette er utdypet i STTKs blogg. Her skriver hun om den nordiske modellen og likhetene denne har til ILO-samarbeidet.

– ILO-samarbeidet er den nordiske modellens globale fetter. I mer enn 100 år har arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter fra FNs medlemsland samarbeidet om utvikling- og oppfølging av kjøreregler i det globale arbeidslivet, skriver hun.

– Mange har inntrykk av at ILO-arbeidet dreier seg om å løfte de som har de laveste arbeidslivsstandardene – et slags ensidig og langvarig solidaritetsprosjekt. Overraskende ofte dreier ILOs arbeid også om å utfordre de som befinner seg øverst i standard-hierarkiet.

Les innlegget på norsk på den svenske delen av STTKs hjemmeside; Den viktige streikeretten