Sterk misnøye hos Norsk Fysioterapeutforbund med årets takstforhandlinger.

Lederen av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Gerty Lund karakteriserer årets takstforhandlinger som skandaløse, og uten reell forhandlingsmulighet.

– Årets takstforhandlinger endte med et mageplask. Hvem det svir mest for, er vanskelig å si, sier forbundsleder Gerty Lund etter at forhandlingene ble sluttført onsdag. Vi frykter det går hardest utover pasientene, og naturligvis alle avtalefysioterapeuter i hele landet.

– Vi kan godta at staten og HOD bestemmer. Men vi kan ikke godta måten det gjøres på. Årets takstforhandlinger viser at det dessverre ikke er kommunenes behov og autonomi som avgjør innholdet i egne helsetjenester, sier Gerty Lund.

Forbundslederen frykter at måten årets takstforhandlinger ble gjennomført på, skader forholdet mellom NFF og HOD.
– Dette er et forhold vi har brukt flere år på å bygge opp, sier fysioterapeut-lederen

Norsk Fysioterapeutforbund: Skandaløse takstforhandlinger – ingen reell forhandlingsmulighet