Fikk du ikke med deg livsendinga på onsdag?

I livesendinga på onsdag kunne du møte lokal streikeleder Berit Langset fra AHUS på Romerike. Nå er en teksta del av sendinga tilgjengelig. Se leder og nestleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og Bent Ronny Mikalsen svare på Erik Aasheims spørsmål

Unio Spekter-oppgjøret endte i streik fordi lønnstilbudet som kom var for lavt.

– Det er ikke nok med litt lønnsvekst. Vi må ha et skikkelig lønnsløft. Alt kan ikke gjøres i et oppgjør, men vi må se et signal på at arbeidsgiver ønsker å beholde yrkesgruppene. Vi har undersøkelser som viser at opptil 30 prosent av sykepleierne sier at de enten har sluttet i løpet av pandemiåret, eller at de vurderer å slutte, sier Larsen.
– Det har vært tøft over mange år, med en stor belastning for helsepersonellgruppene, og pandemiåret har ikke gjort det enklere. Det er et komplekst bilde å klare å beholde folk, men vi vet at lønn virker kjapt, så derfor er vi nå nødt til å få et lønnsløft.

Se leder og nestleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og Bent Ronny Mikalsen svare på Erik Aasheims spørsmål

Stor streikevilje på Ahus

Streikeleder Berit Langset på Ahus kunne fortelle om stor streikevilje ved sykehuset.

– Streikeviljen her har vært utrolig bra. Folk som ikke er tatt ut, har kommet bort og sagt at de er skuffa fordi de ikke får være med, sa hun på livesendingen.

Fra 10/6 trappes streiken opp, og da er totalt 80 Unio-medlemmer ved Ahus i streik. Til sammen øker antall streikende med 300.

Enda en opptrapping av streiken er varslet med virkning fra 15. juni.

– Da blir 14 nye personer tatt ut, blant dem 10 sykepleiere, forteller streikeleder og forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen – til daglig forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
– Dette er et veldig lite uttak, og det rammer ikke pasienter eller pårørende, men vil ramme økonomisk fordi det forsinker prestisjeprosjektet Helseplattformen i Helse Midt, sa hun i streikesendingen.

Svært presset bildediagnostikk

Bent Ronny Mikalsen, nestleder i Unio Spekter og leder i Norsk Radiografforbund forteller om store utfordringer også blant radiografer.

– Billeddiagnostikken i Norge er svært presset. Det jobbes utrolig mye overtid, doble vakter og det går nesten ikke en sommer i svært mange sykehus uten at man har særavtaler som setter arbeidsmiljøloven til side. Det er et svært behov, og det er en underdekning. Vi trenger flere stillinger, forteller han.

Bent Ronny Mikalsen, nestleder i Unio Spekter og leder i Norsk Radiografforbund
Bent Ronny Mikalsen, nestleder i Unio Spekter og leder i Norsk Radiografforbund.

Mange av de som fulgte live-sendingen, postet kommentarer om at de støtter streiken. Her er et noen av dem.