300 nye Unio-medlemmer ut i streik i dag

Sykehusstreiken ble trappet opp med 300 medlemmer i dag, og nå er 607 Unio-medlemmer i streik. Opptrappingen skjer ved de samme sykehusene som allerede var berørt av streiken.

I dag har altså over 300 nye Unio-medlemmer sin første streikedag ved OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Oversikt over sykehus i streik

607 Unio-medlemmer fra ulike faggrupper

607 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, men også forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskinister, radiografer, saksbehandlere og pedagoger, er nå i streik ved norske sykehus.

Mange uunnværlige yrkesgrupper i streik ved sykehusene

En annerledes streik

Koronapandemien setter klare begrensninger for avviklinga av streiken. Budskapet er imidlertid helt klart. Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive.

Derfor er det streik ved sykehusene

Se bilder fra dagens markeringer

Opptrapping av streiken i dag. I Tromsø måtte de nye streikende trekke i munnbind og trekke innendørs.
Streikende ergoterapeuter på OUS er også opptatt av meningsfulle streikeaktiviteter. Søppelplukking.
Streikende OUS-medlemmer hilser fra historiske omgivelser ved Akerselva til streikende i hele landet.

 

I Bergen er folk og dyr enig om at rammen er for trang.
Streikende OUS-medlemmer lot seg inspirere av fyrstikkarbeiderstreiken på 1800-tallet.
OUS-streikende og fabrikkjentene.