Mange uunnværlige yrkesgrupper i streik ved sykehusene

Ergoterapeuter er en av de mange yrkesgruppene som sammen med sykepleiere fortsatt er i streik på landets sykehus. I tillegg kommer forskere, fysioterapeuter, maskinister, radiografer, saksbehandlere og pedagoger. Ergoterapeutenes forbundsstyremedlem Malin Mongs møtte i dag streikende ergoterapeuter på Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet.

Ergoterapeutenes forbundsstyremedlem Malin Mongs, møtte de streikende ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i dag for takke for streik innsatsen. I alt er det syv ergoterapeuter i streik ved OUS. På landsbasis er det 18 ergoterapeuter i streik. I morgen torsdag kommer ytterligere 17 til og tirsdag slutter ytterligere en ergoterapeut seg til de streikende.

Oversikt over sykehus i streik

Uunnværlige ergoterapeuter er glad for å være en del av Unio-fellesskapet.

Glad for å være en del av Unio-fellesskapet

– Jeg er veldig glad for at vi er en del av Unio-fellesskapet, sier forbundsstyremedlem Malin Mongs. Det er store rekrutteringsutfordringer av sykepleiere, og det vil fremover også bli en mangel på ergoterapikompetanse. Oppmerksomhet på behovet for riktig kompetanse, nok kompetanse og god kompetanse omfatter også ergoterapeuter – i aller høyeste grad.

Gode tjenester krever riktig og god kompetanse, og ergoterapeuter er helt nødvendig for at sykehusene skal kunne gi gode tjenester.
– Skal vi rekruttere og beholde de beste ergoterapeutene er det behov for et lønnsløft og en klar reallønnsvekst, sier Malin Mongs.

Derfor streiker Unio ved sykehusene

Ergoterapeuter ved norske sykehus

Det er 6-700 ergoterapeuter ved norske sykehus, og disse bidrar til at pasientene:

  • utfører sine hverdagsaktiviteter tryggere, mer selvstendig og effektivt
  • skrives ut raskere og tryggere fra sykehuset
  • får en redusert sjanse for re-innleggelse
  • kommer raskere tilbake i jobb

Ergoterapeuter i streik ved seks helseforetak

Når streiken trappes opp torsdag, vil 35 ergoterapeuter være i streik ved disse seks helseforetakene:

  • Akershus universitetssykehus
  • Martina Hansens hospital
  • Helse Bergen
  • Olavs hospital
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
Streikende ergoterapeuter på OUS med den klassiske streikeisen.
Malin Mongs hadde med seg labradoren Zelda på streikevakt på OUS. Bare sånn passe interessert.