Unio-leder Ragnhild Lied svarer KS om tvungen lønnsnemnd

I et innlegg på nettsiden til KS har forhandlingsleder Tor Arne Gangsø gjort greie for hvordan han ser på årsaken til at det ble tvungen lønnsnemnd i KS.

Først fakta:

På Frevar var 8 medlemmer av Det norske Maskinistforbund tatt ut i streik. Det kom søknader om dispensasjon som ble avslått fordi de tillitsvalgte ikke anså det for å foreligge noen fare for liv og helse. Det mener de fremdeles og de sier også at situasjonen ikke var annerledes under streiken enn den ofte er i virksomheten.

Da Unio ble oppmerksomme på at Frevar holdt fast på at det var brannfare ved virksomheten og hadde anmodet brannvesenet om en befaring, fant vi det mest forsvarlig å innvilge den siste søknaden som var avslått og å innvilge alle fremtidige søknader. Unio tar nemlig ansvar for liv og helse og forholder oss til både helsetilsyn og brannvesen. Følgende melding ble sendt til Frevar 4. juni kl. 14.11:

«Dispsøknaden som i går, torsdag 3. juni ble avslått er nå endret og innvilget for denne personen frem til fredag 4. juni kl 22:00. Fremtidige disp.søknader fra FREVAR vil nå innvilges pga brannfare».

Klarere kan det ikke sies og det var helt klart at Unio hadde dispensert fra streiken på virksomheten før KS og Unio ble kalt inn til statsråden kl 16.00 samme dag.

Det hjalp imidlertid ikke og vi har nå fått forklaringen. KS-direktør Tor Arne Gangsø sier i sitt innlegg at:

«KS har altså ingen rolle i vurderingen av situasjonen på de enkelte arbeidsplasser som er rammet av streik, i beslutninger om å søke dispensasjoner, i vurderinger om dispensasjonssøknader bør innvilges eller avslås, eller i vurderingen rundt bruk av tvungen lønnsnemnd».

En slik ansvarsfraskrivelse, for ikke å si distanse til egne medlemmer, er dermed årsaken til at statsråd Torbjørn Røed Isaksen sier til Fri Fagbevegelse 07.06.2021:

«Det er riktig at Unio var villig til å innvilge en dispensasjon hvis det kom en søknad. Men KS ville ikke sende en søknad».

Dette er også grunnen til at forhandlingsleder Steffen Handal sier på Unios nettside at: «KS avslo muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad».

Det er siste ord – og med KS egne ord – KS ville ikke.