Derfor er det streik ved sykehusene

Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive.

– Skal vi kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også fremover, må rekrutteringen bli bedre. Det er ingen andre yrkesgrupper det er større mangel på enn sykepleiere i Norge i dag. Lønna til sykepleierne og Unios grupper for øvrig må derfor opp, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi ser alltid ser på streik som siste utvei, men arbeidsgiver ga oss dessverre ikke noe annet valg. De har et ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang på det de trenger av helsepersonell nå og i fremtiden. Når arbeidsgiver ikke har kommet oss i møte på vesentlige elementer, så ble det slik, sier Larsen.

Samme dag som streiken startet kom SSB med oppdaterte anslag for lønnsveksten i Norge. Tallene viste at både gjennomsnittlig lønnsvekst og prisvekst i 2021 blir 3,1 – i snitt. Det gjør at tilbudet fra Spekter til Unio innebærer reallønnsnedgang og streikeviljen er derfor på topp rundt om ved de sykehusene som nå er tatt ut i streik.

Her kan du lese om uttak og opptrapping av streiken.