Varsler opptrapping i sykehusstreiken

Bare timer etter at de første streikende Unio-medlemmene i helseforetakene gikk ut i streik, melder Unio nå arbeidsgiver om at ytterligere 294 skal ut i streik fra torsdag morgen. Da vil over 600 være i streik ved sykehusene.

– Streikeviljen er stor fordi dette er en sak som oppleves som veldig viktig for våre medlemmer. Vi kjemper for å gi befolkningen god og nødvendig helsehjelp, og da må vi ha et lønnsnivå som gjør at vi både beholder og rekrutterer folk til sykehusene. Det handler om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi vet at en streik kan ramme tredjepart, men vårt mål er å få Spekter tilbake til forhandlingsbordet. De har som oss et ansvar for å adressere utfordringene med mangel på blant annet sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Da må de komme oss i møte på krav som er vesentlige for oss, sier Larsen.

Opptrappingen i streiken foregår ved de samme foretakene som allerede er ute i streik i første fase: OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital. Over 600 Unio-medlemmer vil være i streik ved sykehusene etter at fase 2 er et faktum.

Uttaksliste fase 2, Unio Spekter

Fase 2 fordeling på helseforetak

 • Oslo Universitetssykehus HF: 85
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 25
 • St. Olavs Hospital HF: 55
 • Akershus Universitetssykehus HF: 52
 • Martina Hansens Hospital AS: 17
 • Helse Bergen HF: 36
 • Sykehuset Østfold HF: 24
 • Totalt: 294

Fase 2 fordelt på forbund

 • Akademikerforbundet: 4
 • Det norske maskinist forbund: 3
 • Forskerforbundet: 21
 • Norsk Ergoterapeutforbund: 17
 • Norsk Fysioterapeutforbund: 28
 • Norsk Radiografforbund: 36
 • Norsk Sykepleierforbund: 182
 • Utdanningsforbundet: 3
 • Totalt: 294