Regjeringen stanser streiken i KS-området: – Provoserende!

Regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd. Steffen Handal er provosert. – Når regjeringen griper inn, viser det hvor uunnværlige Unios grupper er, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

Regjeringen har i dag gitt partene i den pågående Unio-streiken beskjed om at den vil vedta en lov om tvungen lønnsnemnd. Streiken må dermed avsluttes og de streikende i KS går tilbake på jobb.

– Det regjeringen gjør nå provoserer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Angående begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd i KS-området:

Det har vært vurdert slik at det ikke var fare for liv og helse på Frevar. Da vi ble oppmerksomme på at det på Frevars nettside stod at det forelå brannfare og at brannvesenet skulle inspisere anlegget, ble det dispensert fra streiken for alle streikende umiddelbart. Det var kl 14.11 i dag. Da statsråden kalte partene inn til møte kl. 16, var det altså dispensert fra streiken. Problemet kunne således vært løst, men KS ville ikke.

– Løser ikke samfunnsutfordringen

Handal mener regjeringen tar på seg et stort ansvar når de griper inn i konflikten.

– Regjeringens grep vil på ingen måte løse den samfunnsutfordringen streiken har handlet om. Utfordringen med å rekruttere og beholde våre yrkesgrupper blir ikke borte av dette. I verste fall kan det skade rekrutteringen og muligheten til å holde på ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene. Vi er lei av å høre at det er vår tur neste gang, sier Handal.

Streikelederen er tydelig på at Unio ikke er ferdig med denne kampen.

– Om et år er det hovedoppgjør. Kommunenes organisasjon KS må da vise at de tar arbeidsgiveransvaret mer på alvor, og sørger for lønnstillegg som bidrar til å rekruttere og beholde flere kompetente folk med høyere utdanning, sier Handal.

Etterlyser plan

Handal mener at det må gjøres mer attraktivt å ville jobbe som barnehagelærer, lærer, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, maskinist, forsker eller bibliotekar. Alle yrkesgrupper som bidrar til at folk kan få de gode kommunale tjenestene som de bør forvente.

– Det var dette vi streiket for. Regjeringen har denne gang tatt fra oss muligheten til å fortsette kampen og presse arbeidsgiverne tilbake til forhandlingsbordet. Hvordan har regjeringen tenkt til å følge opp det ansvaret de nå tar på seg? Vi forventer at regjeringen, KS og Oslo kommune kommer opp med en plan for hvordan dette skal løses for fremtiden. Vi vil se starten på et lønnsløft, understreker Handal.

Ansvarlig streik

Unio har vært i streik i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner i KS-området, siden torsdag 27. mai.

– Lønnsforhandlinger er partenes ansvar og streik er et lovlig kampmiddel. Vi hadde et ansvarlig uttak og mener at det ikke truet liv og helse. Arbeidsgiverne har også hatt muligheter til å søke om dispensasjon, og disse ble behandlet fortløpende, sier Handal.

Under streiken var antall sykepleiere på jobb det som er normal helge- og feriebemanning.

– Når streikeuttak tilsvarende helgebemanning kan gi tvungen lønnsnemnd, innebærer det at liv og helse er truet hver helg, sier han.

Støtte til streiken

– Denne streiken har vist fram de flotte folka som hver dag leverer uunnværlige kommunale tjenester og den fantastiske innsatsen de gjør. Streiken har møtt stor forståelse og støtte i befolkningen og har på den måten vært en suksess, sier Handal.

Politikerne som til høsten ønsker å bli valgt til å sitte på Stortinget bør merke seg støtten til streiken og det enorme engasjementet som har preget den.

Streikene i tariffområdene Oslo kommune og Spekter fortsetter.

Fakta om lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene bestemmer at en streik skal avsluttes og at partenes interessetvist skal løses ved voldgift. Det blir da Rikslønnsnemnda som bestemmer utfallet av tvisten (resultatet i lønnsoppgjøret). Rikslønnsnemndas avgjørelse har samme virkning som en tariffavtale.