Med streikevilje fra første streikevakt

Det er gul vest for sykepleier Silje Århus Strømme. Hun og kolleger ved OUS Ullevål er blant dem som fra i dag er tatt ut i streiken.

Sykepleierne ved poliklinikken ved Øyeavdelingen ved Ullevål var fra morgentimene å finne utenfor inngangen til sykehuset.

– Jeg synes det er leit at det ble streik, men streikeviljen er stor for å rekruttere og beholde kompetanse i helsetjenesten. Lønn er et av flere viktige virkemiddel, sier sykepleier Silje Århus Strømme på streikevakta.

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter  natt til i dag. Streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, fra arbeidsdagens begynnelse i dag fredag 4. juni er ute i streik. Helseforetakene OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital er tatt ut.

I Unio-streiken står Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, og Det norske maskinistforbund sammen. Over hele landet er streikevilljen stor blant de nær 23 000 Unio-medlemmene som er tatt ut. Se oversikten over arbeidssteder i streik her.

Avstanden var for stor mellom Unio og arbeidsgiversiden Spekter under nattas mekling.
– Vi ble ikke møtt på de kravene som vi hadde og som vi mener er nødvendig for å kunne befolkningen den gode og nødvendige helsehjelpen nå og kommende år, sier forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, til NRK.

Fra og med tirsdag 8. juni trappes Unio- streiken ytterligere opp i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

De er sykepleiere i streik ved OUS i Oslo: Marianne Ramse, Dorthe Lise Aguilera, Marlene Adelaide, Silje Århus Strømme, Ewa Underland og Mona Stokkeland.