Kjære barnehagebarn, skoleelever og foreldre

Mange barn og elever er lei seg nå fordi de ikke kan gå på skole eller i barnehagen på grunn av streik. Vi har stor forståelse for dette og prøver her å forklare hvorfor vi gjør dette.

 

Lærere i Utdanningsforbundet er blant dem som deltar i Unio- streiker denne våren. Det gjør vi fordi vi ikke lenger kan sitte stille å se på de store utfordringene med rekruttering av lærere til barnehager og skoler. Altfor lenge har politikerne våre trodd at rekrutteringsutfordringene kunne la seg løse gjennom pr-kampanjer og framsnakking. Det viste seg selvfølgelig ikke å stemme. Nå er vi nødt til å reagere. Vi bruker det sterkeste virkemidlet vi har for å si fra om at dette ikke går lenger. Selvsagt streiker vi for medlemmene våre, og for at de skal få høyere lønn. Men den aller viktigste grunnen til at vi streiker, er å sikre alle barn og ungdommer tilgang til kvalifiserte lærere.  Opplæring fra en kvalifisert lærer er bærebjelken i utdanningssystemet vårt. Som lærere kan vi ikke akseptere at denne bjelken råtner opp og smuldrer vekk år for år. Dersom yrket vårt ikke har gode arbeidsvilkår og et rimelig lønnsnivå, vil vi heller aldri lykkes med å rekruttere nok kvalifiserte lærere.

Se lærer Anne Kristin Furuseth forklare elevene sine hvorfor hun er i streik:

Forstår usikkerheten

Vi har stor forståelse for usikkerheten dere føler i denne situasjonen. Dessverre er det slik at tredjepart ofte rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Imidlertid gjør vi det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig. Vi er spesielt oppmerksomme på faren for at noen barnehagebarn og elever kan bli spesielt hardt rammet. Avgangselever trenger standpunktkarakterer for å få vitnemålet som trengs ved søking til videregående skole eller høyere utdanning. Sårbare barnehagebarn og elever er ekstra avhengige av lærerne sine. I disse tilfellene og flere andre ønsker vi å bidra til å finne løsninger for dem som trenger det aller mest.

Vil finne løsninger

Det hviler et tungt ansvar på arbeidsgiver i denne konflikten. Norske kommuner og fylkeskommuner som sitter med det juridiske ansvaret for at barn og unge skal få kvalifiserte lærere. I tillegg er det arbeidsgiver som må søke om dispensasjon fra streiken dersom de ser at konsekvensene blir særlig alvorlige for barn og unge. Dispensasjonssøknader skal behandles enkeltvis i de lokale streikekomiteene. Utdanningsforbundet sentralt kan ikke forskuttere resultatet av hver enkelt dispensasjonssøknad. Men vi har signalisert at vi vil være velvillige med å finne løsninger i de tilfellene der barn og unge risikerer å bli hardt rammet. Initiativet må likevel komme fra arbeidsgiver. Formelt sett er det bare arbeidsgiver som kan søke om dispensasjon fra streiken. Derfor kan det være en god ide at dere kontakter skolen eller barnehagen deres og spør om hva de foretar seg for å sikre at ikke streiken skal påføre barn og unge urimelige konsekvenser.

 

Ville helst vært på jobb

Vi skjønner at barnehagebarn og elever helst ønsker at lærerne deres skulle vært på jobb. Norske lærere vil også aller helst være til stede for barnehagebarna og elevene sine.  Når vi likevel har valgt å legge ned arbeidet, er det nettopp for å sikre at alle barn og unge har en lærer som kan være til stede for dem. Dessverre kan vi ikke si noe om hvor lenge det er til alle lærere er tilbake i klasserommet eller på avdelingen. Vi vil fortsette å streike så lenge det er nødvendig. Men selvsagt ønsker vi helst at streiken skal bli kortvarig og få et utfall som bidrar til å rekruttere flere kvalifiserte lærere i norske skoler og barnehager.