Frevar: – Et påskudd for å stanse streiken

Unio innvilget dispensasjon to timer før regjeringen stanset streiken. – Vi var villig til å løse situasjonen på Frevar, men KS ville ikke, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Da Unio ble oppmerksom på at det på Frevars nettside sto at det forelå brannfare og at brannvesenet skulle inspisere anlegget, ble det dispensert fra streiken umiddebart. Det var kl. 14.11. Da statsråden kalte partene inn til møte kl. 16.00 var det altså dispensert fra streiken. Problemet kunne således vært løst, men KS ville ikke.

– KS har lett med lys og lykte etter en mulighet til å få stanset streiken. Vi var villig til å løse situasjonen på Frevar. Vi ga Frevar dispensasjon, men KS godtok ikke den. Det ga ikke statsråden noe annet valg enn å avslutte streiken, og det styrte KS mot, sier Handal.

– Streiken har møtt stor støtte og forståelse i befolkningen og har på den måten vært en suksess. KS derimot har ingen plan for hvordan løse utfordringene med å rekruttere og beholde uunværlige ansatte med høy kompetanse og lang utdanning. Dette har blitt veldig tydelig de ti dagene streiken har vart, sier Steffen Handal.

Unio har i løpet av streiken innvilget over 3000 av de nesten 4000 dispensasjonssøknadene som har kommet inn.