– Stå på! Vi støtter dere!

Oppmuntrende ord, støtteerklæringer og tomler opp i hopetall til streikende lærer ved Trosterud skole i Oslo – som hadde tatt oppstilling ved T-banen. – Her er streikeviljen på topp og tilbakemeldingene fra folk bare positive, sier de streikende selv.

Kontaktlærerne Arnhild Bersås, Stein Arild Degrum, Carina Svendsen og Vibeke Riise ved Trosterud skole er positive og kampvillige på dag to av deres streik i KS.

Rekruttering viktig

– Rekruttering er den viktigste årsaken til at vi streiker. Våre fremtidige barn skal ha kompetente lærere når de en gang begynner på skolen.

– De som underviser skal være lærere, og vi skal kunne anbefale våre elever til selv å bli lærere. Da må lønna opp, det vil virke rekrutterende. Å være lærer er en krevende jobb som bør lønnes deretter, var deres budskap.

27 lærere ved Trosterud skole er i streik. Noen av disse sto streikevakt onsdag.

Streikemuffins

En av disse er lærer Cigdem Cengiz-Gencer. For å muntre opp sine kolleger under streiken har hun like godt bakt muffinser pyntet med diverse streikebudskap – #unioistreik, #kunnskapogtrygghet, #yrkesstolthet og #vårturnå.

Lærer Cigdem Cengiz-Gencer

– Jeg jobbet med dette i hele går, til langt ut på natt, sier Cengiz-Gencer. Men så ble det da veldig lekkert og godt, da.

Unio tok tirsdag ut 27 lærere ved Trosterud skole da streiken ble trappet opp, og baseleder Beate Lund Sva har mye å henge fingrene i.

Beate Lund Sva, baseleder Trosterud skole

– Det er hele tiden mye som skjer. Men streikeviljen er på topp og alle er bare positive og kampklare, sier hun.