Stor streikevilje

Streikeviljen er solid over hele landet, og engasjementet stort! I dag har streikende samlet seg på både fysiske og digitale streikemøter i hele Norge. 

I Bodø holdt blant andre forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter en sterk appell på streikearrangementet foran biblioteket.

– Når passer det med økt lønn for kritisk kompetanse i kommunene? spurte hun blant annet.

Streikearrangement i Bodø.
Det var bra fremmøte på streikearrangementet i Bodø.

På Ringsaker møtte nestleder i Unio kommune, Silje Naustvik, streikevaktene, mens 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund Kai Øivind Brenden var til stede på streikemøte i Bærum kommune.

– Hos de streikende her i Bærum er det lite tilfredshet med kommunenes betalingsvilje, og stor streikevilje, sier Brenden. Sammen med fylkesleder Linda Lavik i NSF Viken ble han ledsaget rundt til ulike streikevakter og markeringer av hovedtillitsvalgt Marthe Medby Røyne-Helgesen.

 

Streikemarkering i Bærum
Streikemarkering i Bærum: 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden, møtte hovedtillitsvalgt Marthe Røyne-Helgesen og lokale streikevakter.
Streikemøter på Teams

På grunn av koronarestriksjoner måtte også mange møter mellom streikeledelsen og de streikende gjøres digitalt. Unio-streikende over hele landet deltok derfor i digitale møter på Teams, og fikk på den måten møte forhandlingsleder Steffen Handal, Unio-leder Ragnhild Lied og Turi Buan Øvsti i Unio kommunes forhandlingsutvalg.

For å se mange flere bilder fra streikemarkeringer landet over, kan du sjekke våre kontoer i sosiale medier: UnioNorge på Instagram, og Unio på Facebook.