Unio sin første digitale streikemarkering

Gikk du glipp av live-sendingen fra Unio sin digitale streikemarkering på torsdag? Her kan du se sendingen og få gode streikeargumenter.

Under ser du første del av sendingen i opptak. Den gir svar på mye av det du lurer på om streiken i kommunene.

Forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal er først ute og tar opp den dalende rekrutteringen til yrkesgruppene som Unio representerer.

– Hvis man ikke tiltrekker seg unge eller klarer å beholde dem man har, da er lønna for lav, sier Handal.

Han mener at bruken av ukvalifiserte er et stort problem innen yrkene der Unio har medlemmer.

Henter inn folk fra gata

– Arbeidsmarkedet fungerer vanligvis slik at også markedskreftene trer i kraft, men i kommunal sektor så gjør bruken av ukvalifiserte at bunnen faller ut av arbeidsmarkedet. Man kan hente inn folk fra gata for å gjøre min lærerjobb. Man kan hente inn ukvalifiserte for å gjøre Silje sin jobb som sykepleier. Det er ikke greit, fastslår forhandlingslederen.

Han har følge i studio med nestleder i Unio kommune, Silje Naustvik som får spørsmål om tvungen lønnsnemd er nærliggende i disse pandemitider.

–  Det er sykepleierne som står midt i dette. Men vi har sagt at vi skal skjerme de som driver testing og vaksinering. Fordi dette vet vi er veldig viktig, så de blir ikke tatt ut i konflikt, sier Naustvik.

Unio Oslo

Her ser du andre del av streikesendingen med Unio Oslo.

På den digitale streikemarkeringen til Unio Oslo starter forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen med å forklare noe av bakgrunnen for streiken.

– Oslo kommune har en stor rekrutteringsutfordring både innenfor skoleverket, i forhold til sykepleiere og også for andre grupper, sier Skjefstad Andersen.

Mange ukvalifiserte

Hun peker på at andelen ukvalifiserte er svært høy i Oslo.

– I for eksempel grunnskolen er andelen ukvalifiserte i Oslo høyere enn alle andre storbyer. Konkurransesituasjonen innen helse, særlig for sykepleiere, er høy i forhold til blant annet omliggende kommuner og private helseforetak.

Hun mener det er lett å lokke kommuneansatte sykepleiere i Oslo over til andre jobber med høyere lønn og det får hun støtte i fra nestleder i Unio Oslo, Baard Erik Ruud.

– Lønn er en viktig faktor når det gjelder å rekruttere og beholde sykepleiere. De tilbudene vi har fått er ikke i nærheten av å være potente nok for å rekruttere inn denne livsnødvendige kompetansen, sier han.

Han ser akkurat samme problem med rekruttering for de andre Uniogruppene.

– Vi ser de samme utfordringene med fysioterapeuter, ergoterapeuter og alle de andre som er pilarer i velferdsstaten innenfor utdanningsgruppene, sier Ruud.

Programleder Erik Aasheim ønsker å vite hva Skjefstad Andersen vil si til de foreldrene som er lei hjemmeskole under pandemien og nå får nye runder med barn hjemme på grunn av streiken.

– Jeg forstår at man er lei, men denne streiken handler også om framtida: Hva slags barnehager, skoler, sykehjem og andre tjenester skal vi ha i Oslo. Det handler om kvaliteten på tjenestene.

Hun mener mange støtter streiken, også blant dem som står i fare for å bli berørt av den.

– Jeg opplever at mange støtter og har forståelse for denne streiken. Dette fordi pandemien har vist hvor viktig Unios grupper er for tjenestene Oslo leverer, avslutter Skjefstad Andersen.