Streiken trappes opp i Oslo fra neste uke

Fra onsdag neste uke trapper Unio opp streiken i Oslo med over 1 200 personer. – Vi gjør en stor, men ansvarlig opptrapping av streiken, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.

– Med denne opptrappingen av streiken forventer vi at Oslo kommune kommer tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan bli enige om en løsning. Den løsningen må vise at Oslo kommune tar på alvor de store utfordringene med å rekruttere høyt utdannede som står for uunnværlig tjenester til byens innbyggere, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Skjefstad Andersen sier at selv om streikeuttaket som gjøres nå er stort og at det vil merkes, er det mulig for Oslo kommune å søke dispensasjon.

– Ingen ønsker at en streik skal ramme en tredjepart og det er ikke noe vi tar lett på. Søknader om dispensasjon fra streiken vil bli vurdert raskt. Det er likevel Oslo kommune som må ta ansvaret for situasjonen vi er kommet i og som gjør at det er nødvendig med streik nå.

Over 600 personer er allerede i streik etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Dermed vil over 1 900 Unio-medlemmer i Oslo være i streik fra og med onsdag 2. juni, ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker. I tillegg til administrative stillinger og NAV i bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker og Alna. I tillegg trappes streiken opp i Nordre Aker.

Her trappes streiken opp fra neste uke.*

*Listen kan bli oppdatert ut fra tekniske forhold. Se alltid Unio.no for oppdatert liste.

Sliter med store rekrutteringsproblemer

I Oslo er det allerede betydelige problemer med rekruttering, blant annet innenfor skole og helse.

– SSB-tall viser at i Oslo består over 20 prosent av årsverkene av personer uten godkjent lærerutdanning, både i grunnskolen og videregående. Alle elevene får dermed ikke undervisning av en kvalifisert lærere, sier Skjefstad Andersen.

Innenfor helse rapporterer 75 prosent av kommunene at sykepleiere er den yrkesgruppen som det er vanskeligst å rekruttere.

– Ekstra utfordrende er det for Oslo, da kommunen har sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft med andre nærliggende kommuner, i tillegg til det private næringsliv og flere helseforetak, påpeker Skjefstad Andersen.

Hun etterlyser svar på hva Oslo kommune egentlig har gjort for å få godt kvalifiserte folk til å søke seg til og å ville bli værende i de uunnværlige jobbene i barnehager og skoler, helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester.

Dette er realitetene:

  • For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.
  • Statistikk fra SSB viser at i Oslo er 23,3 prosent av årsverkene i grunnskolen utført av personer uten godkjent lærerutdanning, mens 20,8 prosent av årsverkene i videregående opplæring er utført av personer uten godkjent lærerutdanning.
  • I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.
  • KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.
  • SSB anslår at det vil mangle over 30000 sykepleiere om 15 år. Dette rammer også Oslo kommune som er Norges største, kommunale arbeidsgiver.
    Unio Oslo.