Streikefare ved norske sykehus

Nå kan det bli streik også i sykehusene. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni. – Vi håper selvsagt å komme til enighet i meklingen, men er forberedt på å streike hvis det er det som skal til, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

– Tilbudet vi fikk i forhandlingene med Spekter imøtekom ikke de utfordringene som er ute i helseforetakene. Det reflekterte ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har ansvar for. Vår klare melding er at vi må sammen få til et oppgjør som sikrer befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, og det må reflekteres i et lønnsnivå som er egnet til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere og annet nøkkelpersonell.

Uttaket fra Unio er forsiktig, og vil hovedsakelig ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg.

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik. Vi er uunnværlige og vi er også ansvarlige, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Uttaksstedene er:

  • Ahus
  • Helse Bergen
  • OUS
  • St. Olavs hospital
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Martina Hansens Hospital

313 medlemmer meldes ut i første fase. Meklingsfristen er midnatt til 4. juni som da blir første mulige streikedag.

Fordelingen er slik:

Norsk Sykepleierforbund: 207
Akademikerforbundet: 8
Det norske maskinist forbund:  1
Forskerforbundet: 18
Norsk Ergoterapeutforbund: 18
Norsk Fysioterapeutforbund: 31
Norsk Radiografforbund: 27
Utdanningsforbundet: 3