Stor opptrapping av streiken neste uke

Fra og med onsdag neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere ut i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt.

Streiken i Unio kommune fortsetter inn i neste uke, og fra onsdag 2. juni trappes den opp. Om lag 20 760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Se listen over institusjonene fordelt på kommuner og fylkeskommuner som tas ut i fase 2, her

– KS ga oss ikke noe annet valg

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, er en del av Unios streikeledelse.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Naustvik minner om at er mulig for kommunene å søke om dispensasjon. Slike søknader blir fortløpende behandlet.

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun, og fortsetter:

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge, understreker Naustvik.

Kritisk mangel på kompetanse

Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole, og helse- og omsorgstjenestene.

– KS egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. Det er åpenbart at lønnsnivået er for lavt til å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell. Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, en økning på 1 800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene, sier hun.

Bemanningskartleggingen i sykehjem, hjemmesykepleie og heldøgns-omsorgsboliger viser at grovt sett 1 av 5 sykepleiervakter ikke dekkes av sykepleier.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen årsverk utført av personer uten lærerutdanning 21 prosent. I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av de som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

Om Unio kommune:

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.