Unio går til streik i kommunesektoren

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går dermed i streik. – Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

KS kom ikke Unio kommune i møte på våre krav, og dermed var det ikke mulig å finne en løsning i meklingen. Over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er dermed i streik fra og med i morgen, torsdag 27. mai. Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

– KS ga oss ikke noe valg

Skissen fra mekler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år.

– Vi har stor forståelse for situasjonen kommunene er i nå. Det er beklagelig at vi måtte gå til streik i et vanskelig år der mange allerede har ofret mye, men arbeidsgiver ga oss ikke noe annet valg. Vi har ingen tid å miste, sier Handal, og fortsetter:

– Våre medlemmer gjør en viktig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper.

Riktig kompetanse for å gi gode tjenester

Mange har i fjor og i år sett den samfunnskritiske rollen lærere, sykepleiere, barnehagelærere og andre ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene har. Nå er det på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes også lønnsmessig.

– Det handler om vår felles framtid, og hvilke tjenester vi trenger gjennom hele livet, både når vi blir gamle eller syke, og om tryggheten barnet ditt møter i barnehagen eller på skolen. Dette er en streik for kunnskap og kompetanse i kommunene, og vi synes det er svært beklagelig at ikke KS som arbeidsgiver selv tar dette ansvaret, sier Handal.

– Vi opplever at KS ikke bruker de mulighetene som ligger i forhandlinger og meklinger til å løse de store utfordringene kommunesektoren står i og som handler om riktig kompetanse for å kunne gi folk gode tjenester, sier han.

Slik er realitetene:

  • For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.
  • Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent.
  • I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.
  • KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.
  • Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, en økning på 1 800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene.

– Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge faktisk velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Det er store rekrutteringsproblemer, og situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene. Lønn er et av flere virkemidler for å løse dette, sier Handal.

All informasjon om streiken finner du på unio.no. Alle medlemmer som er tatt ut i streik har på forhånd blitt varslet.

Om Unio kommune:

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

 

Pressekontakter:

Steffen Handal, mobil 416 15 848

Nina Hulthin, mobil 970 84 320