Fortsatt mekling i staten

Selv om det er streik i tariffoppgjørene i KS-området og Oslo kommune, er det fortsatt mekling på overtid i tariffoppgjøret i staten.

Unio-medlemmer i staten skal inntil videre møte på jobb som vanlig.

Mer informasjon kommer i løpet av dagen. Følg med på www.unio.no og Unio på Facebook og Twitter for oppdatert informasjon.