Godt trygdeoppgjør som Stortinget kan gjøre bedre

– Regjeringen gjennomfører reguleringene av alderspensjonene på sin måte. Pensjonistorganisasjonene og de fleste arbeidstakerorganisasjonene mener regjeringen gir for lite i kompensasjon for den altfor lavt anslåtte lønnsveksten i fjorårets trygdeoppgjør. Saken kan dermed bli tatt opp i Stortinget før sommeren, sier sjeføkonom Erik Orskaug, som har representert Unio i trygdedrøftingene.

Trygdedrøftingene 2021 markerer slutten på et reguleringsregime som har gitt pensjonistene usedvanlig dårlig uttelling i mange år. Regjeringen Solbergs hardnakkede motstand mot å endre måten det skal underreguleres på ble i forkant av årets trygdeoppgjør nedkjempet av Stortinget. Heretter skal løpende pensjoner reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Det vil sikre pensjonistene halvparten av den realinntektsveksten som arbeidstakerne har. Stortinget sikrer på den måten at Stortingets opprinnelige intensjon med underreguleringen ivaretas fra 2021.

Les sjeføkonomens notat om trygdedrøftingene 2021 her

Det andre viktige spørsmålet i årets trygdedrøftinger var håndteringen av det store avviket mellom anslaget på lønnsveksten i 2020 i fjorårets trygdeoppgjør og hva lønnsveksten faktisk ble. Dette avviket var på hele 1,4 prosentpoeng. Pensjonistorganisasjonene og Unio, LO og FFO argumenterte for at hele avviket skulle legges på toppen av årets regulering, mens regjeringen tolket et stortingsvedtak om kompensasjon for 2020-oppgjøret i innstrammende retning.

Satsene i tabellen er de endringene som følger av regjeringens beregninger. Det er enighet om tallene for nytt grunnbeløp. Tallene for endringer i alderspensjonene og minstepensjonen kan bli endret om saken tas opp i Stortinget.

– Vi har registrert at opposisjonen på Stortinget vil ta opp saken. Det vil i så fall gi alderspensjonistene og minstepensjonistene noe bedre uttelling enn det som går fram av regjeringens tall, sier Unios sjeføkonom.

Tabell 1: Økning i grunnbeløp, alderspensjon og minstepensjon i 2021 med regjeringens metode

Alderspensjonene kan vente god realinntektsvekst i 2021, først og fremst på grunn av stor etterregulering grunnet for lavt anslått lønnsvekst i trygdeoppgjøret i 2020. Tabell 2 viser forventet realinntektsutvikling for alderspensjonistene og lønnstakerne i 2021 gitt frontfagsramma på 2,7 prosent og prisvekstanslaget i RNB på 2,8 prosent (her brukes ramma i frontfaget som anslag på lønnsveksten fordi dette gir et bedre bilde på hva den enkelte lønnstaker får, lønnsanslaget i RNB er lavere fordi det ventes å bli påvirket av strukturendringer i arbeidsmarkedet). Dette gir en forventet økning i realinntekten for en enslig alderspensjonist på 0,78 prosent, mens lønnstakerne i gjennomsnitt kan få en svak reell nedgang.

Tabell 2: Realinntektsøkning for lønnstakere og alderspensjonister i 2021

Se regjeringens tall for trygdedrøftingene her