Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter fredagens brudd.

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i Oslo kommune startet 23. april, hvor forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen var meget tydelig på Unios krav:

– En klar reallønnsvekst for våre grupper, var budskapet da, noe som ble spesifisert i det første kravet som ble overlevert Oslo kommune: «l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen».

Ingen vilje til å møte Unios krav
En uke senere, etter at Unio og de andre organisasjonene hadde levert sine nye krav, svarte Oslo med et tilbud som var langt under det Unio kunne godta.

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Avstanden var for stor til at det var noen grunn til å fortsette forhandlingene.

Det sier Unios Oslos forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter at hun fredag ettermiddag meddelte kommunen om at Unio bryter. Hun mener Unios krav gjenspeiler Oslos kommunes behov for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

– Vårt krav i Oslo er på linje med det Unio krevde for sine grupper i KS, sier hun videre.

Skjefstad Andersen er skuffet over at kommunen ikke viste vilje for å komme Unio i møte under forhandlingene.

Rekrutteringsproblemer
Unios forhandlingsleder i Oslo påpeker at det haster for kommunen å ta tak i rekrutteringsproblemene.

– Rekrutteringsutfordringene i Oslo kommune er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen her må kunne forvente. Når kommunen ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning blir kapasiteten truet og tjenestene blir dårligere.

Hun minner om at det allerede er svært alvorlig innenfor to av kommunens største felt.

– Rekrutteringsutfordringene er spesielt store i grunnskolen, hvor andelen uten godkjent lærerutdanning i Oslo er høyere enn for alle storbyene i Norge. Når vi også vet at søkertallene til lærerutdanningene går ned for andre år på rad, og at hele 56 av grunnskolene i Oslo ikke oppfyller lærernormen, er dette alvorlig for Osloskolen. Samtidig er det nå slik at det er over 20 prosent av de som underviser i Oslo-skolen som ikke har godkjent lærerutdanning. Det er alvorlig!

– Rekrutteringsutfordringene for sykepleierne er også store, både på kort og lang sikt. I den konkurransesituasjonen Oslo kommune har med nærliggende kommuner, private tilbydere og med flere store helseforetak, må dette tas på alvor. Heller ikke dette er en ny situasjon. Det er godt dokumentert og det viser alvoret i helsetilbudet i Oslo kommune. Samtidig har Oslo kommune det laveste tariffavtalte nivået for flere av Unios grupper innenfor helse. Både Spekter, KS og NHO har høyere minstenivåer for lønn. Når vi dette ser det i sammenheng med blant annet de høye boligprisene i Oslo, er dette ikke bærekraftig framover.

Protokollen kan du lese her

Mekling 25. og 26. mai
Dette betyr altså at årets lønnsforhandlinger vil gå til mekling. Datoene for det er 25. og 26. mai. Om det ikke blir enighet der, kan Unio gå ut i streik allerede fra torsdag 27. mai.

I Oslo kommune har Unio nær 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner: Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20) Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).