Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger

– Tilbudet fra KS var ikke godt nok til at vi fant en forhandlingsløsning. Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Fristen for forhandlingene i kommunesektoren var midnatt fredag, men partene valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag. Oppgjøret går dermed til mekling.

–  For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning. De store rekrutteringsutfordringene, særlig blant sykepleiere og lærere, må KS nå anerkjenne og ta tak i. Tilbudet fra KS var ikke godt nok og ville ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Tilbudet hadde en ramme rett i underkant av 2,7 prosent, som var på linje med privat sektor og ville gitt en svak reallønnsnedgang for våre medlemmer. Det kunne vi ikke akseptere.

– Avstanden mellom partene var så stor at vi ikke så noen grunn til å fortsette forhandlingene, sier han.

Etterlyser lønnsløft

Handal mener at årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og må følges opp i kommende tariffoppgjør. Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er et samfunnsproblem som må løses.

– Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Privat sektor gikk langt utover frontfagsrammen og landet på 2,2 prosent, mens vi holdt oss innenfor og ble avspist med 1,7. Dette må vi ta igjen. Vi krever derfor kompensasjon for etterslepet fra i fjor og en klar reallønnsvekst for våre grupper. Men KS viser liten vilje til å komme oss i møte, sier han.

– Dette svekker rekrutteringen til yrkene våre og muligheten for å gi barn, unge, pasienter og gamle et tilbud med god kvalitet. Slik kan det ikke fortsette. Lønnsnivået må opp – derfor krever vi en klar kjøpekraftforbedring for alle våre medlemmer, sier en tydelig oppgitt Steffen Handal.

Rimelige krav

Forhandlingslederen minner også om at partene i hovedtariffoppgjøret i fjor ble enige i protokollen om at lønnsutviklingen for NHO-området skal legges til grunn for forhandlingene.

– Med fasiten i hånd betyr dette at vi skal ha kompensasjon for etterslepet på 0,5 prosent. I tillegg til dette mener vi at en klar kjøpekraftforbedring er et rimelig krav. Handlingsrommet innenfor frontfagsmodellen må utnyttes. Det er vekselvirkningen mellom de verdier som skapes i offentlig og privat sektor som bidrar til høy verdiskapning og høy sysselsetting i hele samfunnet. Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente, understreker Handal.

Meklingsfristen er midnatt 26. mai. Dersom det ikke blir enighet, blir det streik fra 27. mai.

Bruddprotokollen kan du lese her

 Om Unio kommune:

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.