Workers’ Memorial Day – helse og sikkerhet må inkluderes i ILOs kjernekonvensjoner

28. april er den internasjonale dagen til minne om arbeidere som dør eller skades på jobben. Unio støtter kravet om HMS som en del av ILOs kjernekonvensjon.

I norsk arbeidsliv stilles det høye krav til sikkerhet og lovverket er tydelig på at alle har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Globalt står millioner av arbeidstakere uten tilsvarende rettigheter. På årets minnedag er kravet om globale retningslinjer hovedbudskapet: HMS må bli en del av ILOs kjernekonvensjoner. I mer enn 100 år har partene i arbeidslivet og myndighetene i FN-land samarbeidet om felles kjøreregler for globalt arbeidsliv. 8 av 200 konvensjoner har status som kjernekonvensjoner fordi de omhandler minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. Unio støtter kravet om å få HMS inn i ILOs kjernekonvensjoner.

– Rett til et forsvarlig arbeidsmiljø må likestilles med fundamentale rettigheter som organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Ifølge den internasjonale fagbevegelsen, mister opp mot 3 millioner arbeidstakere livet hvert år på grunn av uforsvarlige arbeidsforhold.

– Kravet om HMS som kjernekonvensjon er ikke nytt, men konsekvensene av pandemien har virkelig åpenbart de helsemessige risikoene arbeidstakere tar gjennom arbeidet. Kampen for et forsvarlig arbeidsmiljø fikk en ny dimensjon både nasjonalt og globalt. På minnedagen er det særlig viktig å rette oppmerksomheten mot behovet for et ambisiøst rammeverk på HMS-området, sier Ragnhild Lied

Les mer

 

Sharan Burrow om Workers’ Memorial Day: