Slår tilbake påstander om at offentlige ansatte er lønnsledende

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby slår hardt tilbake når politisk redaktør Kjell Werner i ANB påstår at offentlige ansatte er «lønnsledende». – Kjell Werner målbærer likelønnskampens største motstandsfaktor. Men hva gjør vel det når «noen (av gutta) har snakka sammen», skriver han i et motinnlegg i Dagsavisen i dag.

Kjell Werner mener at «det er bred enighet om at det norske lønnsnivået skal basere seg på industriens tåleevne overfor utlandet. Da kan ikke andre bransjer være lønnsledende, slik tilfellet har vært de siste fem årene.»

– Hvem er det han mener er lønnsledende?

Spør Unios forhandlingssjef og stadfester at lærernes lønnsvekst har ligget bak industrien i alle femårsintervaller siden 2005:

– Så til sykepleierne. En ikke ubetydelig digresjon er at lønnssystemet i KS har harmoniserte stiger etter utdanningsår. Dette betyr at sykepleierne ikke bare snakker for seg selv. De snakker for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bibliotekarer, barnehagelærere og mange andre kvinnedominerte grupper med utdanning på bachelor-nivå og over.

– Selv om disse gruppene har hatt en bra vekst før fjorårets pandemi-historie, har de altså et lønnsnivå som ligger langt under mannsdominerte grupper i industrien og finans for å nevne noen. Likelønnsgapet blir ikke mindre med frontfagsmodellen slik den anvendes, skriver Rønning-Aaby.

ANB er tidligere A-Pressen og Kjell Werners innlegg blir også delt i LO-eide frifagbevegelse.

Les Klemet Rønning-Aabys innlegg i Dagsavisen 

og  i frifagbevegelse.no

 

 

\