Arthur Svenssons pris til hviterussisk fagbevegelse

Unio gratulerer den hviterussiske fagbevegelsen, representert ved hovedorganisasjonen BKDP og dens medlemsforbund, med tildeling av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Hviterussland beskrives som et av de mest fagforeningsfiendtlige landene i verden. Den frie fagorganisasjonen BKDP har ført en modig og kontinuerlig kamp for grunnleggende rettigheter for landets arbeidstakere. Deres modige kamp trekkes fram som en av begrunnelsene for pristildeling:

«They receive the award for their fearless struggle for democracy and fundamental trade union rights in Europe’s last dictatorship.»

– BKDP kjemper ikke bare en modig kamp for anstendige arbeidsforhold, men også en kamp for demokratiske rettigheter i et av Europas minst utviklede demokratier. Unio støtter denne kampen og gratulerer fagforeningskollegaer i BKDP, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Frode Alfheim, leder av priskomiteen, sier dette om tildelingen: