Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere

Tillegg i Forsvaret gjør at andre ansatte i staten får dårligere lønnsutvikling. – Et uholdbart system, mener lederen av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at industrien hadde høyere lønnsvekst i 2020 enn offentlig sektor. Tallene viser også at statsansatte hadde en samlet lønnsvekst på 1,8 prosent, men at lønnsveksten for statsansatte utenfor Forsvaret var på bare 1,5 prosent. Langt under lønnsveksten i industrien på 2,2 prosent i 2020.

Det får forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind, til å se rødt.

Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

– Det er helt uholdbart å ha et system der økt aktivitet i Forsvaret går ut over lønnsutviklingen til forskere og politifolk, sier hun.

Hun mener det er et problem som må løses politisk.

– Oppbemanning og flere kostbare øvelser i Forsvaret er et resultat av politiske prioriteringer. Men jeg tror ikke politikerne er klar over at dette får følger for lommeboka til ansatte i departementskontorene, på forskningsinstituttet eller på politistasjonen, sier Lind.

Hun mener systemet må endres.

– Det eneste rimelige er at den høye lønnsveksten i Forsvaret finansieres på andre måter enn gjennom lønna til de øvrige statsansatte. Det er i alles interesse at Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner en bedre løsning, sier hun.

Årets lønnsforhandlinger i staten starter 26. april.

Se også sak i Dagens Perspektiv:
– Forsvaret spiser lønnsveksten til politiet, forskerne og forvaltningen – Dagens Perspektiv