Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor

Offentlig ansatte holdt seg til lønnsrammen industrien satte. Private bedrifter gjorde det ikke. Lønnsveksten i privat sektor kan ikke bortforklares. Dette går klart fram av den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsgrunnlaget for inntektsoppgjørene (TBU) som kom i dag.

TBU undersøker om lønnsveksten i de enkelte tariffområdene er påvirket av såkalte struktureffekter. Industrien selv har pekt på at mange lavtlønna ansatte har mistet jobben og at gjennomsnittslønna dermed har gått opp selv om det ikke er gitt lønnstillegg. Rapporten viser at for industrien har det ikke vært slike strukturendringer av nevneverdig betydning for lønnsveksten.

– NHO og flere andre arbeidsgivere kan altså ikke bortforklare lønnsveksten i privat sektor, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast.

Lærerne og staten

TBU-rapporten viser at undervisningsansatte havner på en lønnsvekst på 1,2 prosent. Dette forklares med at det har vært større bruk av lærere uten godkjent utdanning. Tas det hensyn til dette, er undervisningsansatte lønnsvekst 1,5 prosent.

I statlig sektor kan 0,3 prosent forklares med høy lønnsvekst i forsvaret. Holdes forsvaret utenfor, er lønnsveksten 1,5 prosent.

– Våre medlemmer i staten og lærerne hadde altså en lønnsvekst på 1,5 prosent. Det er vi selvsagt ikke fornøyd med, sier Lied.

Må være reelle forhandlinger

I fjor manet industriens talspersoner, med NHO-sjef Ole Erik Almlid i spissen, til moderasjon på bakgrunn av den situasjonen landet var og er i. Fasiten viser at industrien selv ikke forholdt seg til sin egen fastsatte ramme, mens offentlig sektor holdt seg solidarisk til den.

– Vi møter arbeidsgivere i offentlig sektor som forholder seg til rammen industrien setter som et absolutt tak. Dette må ta slutt. Vi må ha et handlingsrom til reelle forhandlinger, sier Lied.

Hun understreker at arbeidsgiverne i offentlig sektor – som alle andre arbeidsgivere – må kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nøkkelpersonell.

– Ingen er tjent med at vi ikke klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til store velferdsyrker. Privat sektor er helt avhengig av det. Under pandemien har vi sett hvor avhengig privat og offentlig sektor er av hverandre, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Dette er tallenes klare tale fra TBUs endelige rapport før årets oppgjør:

 

Her er Unios oppsummering

TBU rapporten finner du her