Fagbevegelsens budskap til verdenssamfunnet: Vold mot kvinner må bekjempes!

FNs største likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon, er inne i sin andre og avsluttende uke. Bekjempelse av vold mot kvinner er en av hovedtemaene. Vold mot kvinner er også på dagsorden i europeisk fagbevegelse denne uka. På begge arenaer har det skapt sterke reaksjoner at Tyrkia trekker seg ut av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner (Istanbulkonvensjonen).

Istanbulkonvensjonen er verdens første bindende avtale om bekjempelse av kvinnevold. Konvensjonen adresserer bekjempelse- og forebygging av barneekteskap, partnervold, kjønnslemlestelse og andre former for fysisk og psykisk vold kvinner utsettes for. Den europeiske fagbevegelsen (ETUC) tar sterkt avstand fra Tyrkias beslutning om å trekke seg ut av konvensjonen og er urolig for at andre europeiske land skal følge etter. Til de landene som ikke har ratifisert konvensjonen, er ETUCs budskap: ratifiser nå!

– Det er farlig når enkeltland starter vingling i troen på felles innsats for bekjempelse av vold mot kvinner. Skrekkscenariet er jo at dette kan ha en smitteeffekt. Nå gjelder det mer enn noen gang at det internasjonale fellesskapet står samlet. Vold mot kvinner og jenter ser ut til å være et av de mest motstandsdyktige menneskerettighetsbruddene. Det trengs handling og felles innsats. – jeg er glad for at vi i ETUC-styret har vært tydelige i vårt budskap, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– At land trekker seg ut av eller vurderer å trekke seg ut av Istanbulkonvensjonen er ødeleggende for landets kvinner og jenter. Det sender også et farlig signal til alle verdens kvinner og jenter, fortsetter hun.

FN snakker om vold mot kvinner som en skyggepandemi

Unio deltar sammen med internasjonal fagbevegelse på årets FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women, CSW)

Ettersom land etter land gikk i lock down, registrerte FN en gradvis økning i vold mot kvinner. En økning som kom på toppen av urovekkende høyt omfanget av kjønnsbasert vold før Koronaen. I sin åpningstale til fagforeninger og feministorganisasjoner på FNs kvinnekommisjon viste FNs generalsekretær António Guterres til et deprimerende bilde av voldsutsatte kvinner og barn som er «Coronafanger» i egne hjem sammen med overgriper, om økt online trakassering og en generell forverring av kvinners kår. FN kaller den registrerte økningen i vold mot kvinner for skyggepandemi – en pandemi generalsekretæren frykter vil fortsetter lenge etter Covid er slått tilbake.

I planlegging av – og deltakelse under FNs kvinnekommisjon (SCW) har Unio vært tydelige på at bekjempelse av vold og trakassering må ha høyeste prioritet.

– Verdenssamfunnet har et ansvar for å bli enige om tydelig retningslinjer og tiltak for å eliminere vold mot kvinner. Tydelig felles regler som Istanbulkonvensjonen og ILO konvensjon 190 om bekjempelse av vold og trakassering i arbeidslivet er helt sentrale verktøy i bekjempelse av vold og trakassering. Konvensjonene må framsnakkes, ratifiseres og praktiseres, sier Liz Helgesen.
Hun representerer Unio i den internasjonale fagbevegelsens delegasjon til CSW.