SAIH-kampanje starter i dag: Skru opp lyden og lytt til demokratiet

I dag starter SAIH, studentenes og akademikernes hjelpefond, kampanjen til støtte for studentaktivister som menneskerettighetsforsvarere. Kampanjen Can you hear me now? Spiller på den mest brukte frasen i digitale møter: «Hører du meg nå?».

For de fleste dreier dette seg om tekniske utfordringer.  SAIHs kampanje retter oppmerksomheten mot de som ikke «unmutes», til de som sensureres eller nektes å si, skrive eller på annen måte uttrykke sine meninger.

Unio er medlem av SAIH og støtter kampanjen. Den varer i 14 dager og dreier seg om studentenes ytringsfrihet og kamp for demokrati, og anerkjennelse av studenter som demokratiforkjempere.

– Kampen for demokrati og demokratiske rettigheter er vår kjerneoppgave, både i arbeidslivet, nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor en selvfølge at Unio støtter kampanjen. I tillegg står alltid utdanning og akademisk frihet på toppen av demokrati-agendaen. Unio støtter kampanjen fordi den treffer Unios prioriteringer i arbeidet med å fremme demokrati, sier Unio-elder Ragnhild Lied.

Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv støtter SAIH-kampanjen.

SAIH-kampanjen er rettet mot studenter som menneskerettighetsforsvarere globalt.

– Gjennom den globale fagbevegelsen jobber også Unio for de som forsvarer menneskerettighetene, sier Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv.

– Fagforeningsmedlemmer og tillitsvalgte er særlig utsatte for sanksjoner, krenkelser og forbrytelser i umodne demokratier. Selv om kampen for arbeidstakerrettigheter er prioritert i menneskerettighetsarbeidet, er fagbevegelsen opptatt av alle menneskerettighetsforsvarere – også studentene. Kampen for demokrati er en felles kamp, slutter Iril Myrvang Gjørv.