– Ensidig moderasjon er uaktuelt

– Industribedriftene i privat sektor krevde et moderat lønnsoppgjør i fjor. Resultatene viser imidlertid at det er ansatte i offentlig sektor alene som har fulgt dette. Det er provoserende og problematisk, og må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør.

Det skriver Unio-leder Ragnhild Lied, forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter og forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i en kronikk i Dagbladet i dag.

De kommenterer tallene som kom fram i den foreløpige rapporten til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som viste at industrien brøt lønnsrammen den selv la, mens offentlig sektor holdt seg til den. Dette provoserer Unio-lederen og Unios forbund.

– Noen tror  at  frontfagsmodellen ensidig skal sikre de konkurranseutsatte næringene i privat sektor. Dette målet er viktig, men ordningen skal også sikre likeverdig lønn og likeverdige muligheter for rekruttering til både offentlig og privat sektor, skriver de.

– Det er en veldig god grunn for denne balansen, og det er at ingen av disse sektorene kan eksistere uavhengig av hverandre. Et konkurransedyktig næringsliv er helt avhengig av at offentlig sektor har god kapasitet og gode tjenester. Offentlig sektor er på sin side avhengig av at det finnes et næringsliv som bidrar til økonomi, varer og tjenester.

De frykter at det vil gå ut over rekrutteringen til viktige yrker i offentlig sektor.

– Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er nå så store at det bidrar til at samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente. Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å rekruttere godt utdanna fagfolk. Det er stor mangel både på kvalifiserte sykepleiere, ikke minst intensivsykepleiere, og kvalifiserte lærere.

De mener den offentlige samtalen mer må speile at produksjonen i offentlig sektor, og verdiene som skapes i denne sektoren, er akkurat like viktige for at samfunnet skal fungere, som den produksjonen og verdiskapingen som foregår i privat sektor.

– Verdiskapingen i offentlig sektor er like avgjørende for et velfungerende samfunn som verdiskapingen i det private. Vi representerer over 200 000 medlemmer i stat og kommune som har tatt en for laget ved å innordne seg frontfagets antatte bæreevne. Vi var solidariske fordi vi tror på et system med balanse. Vi gjorde det fordi vi fryktet at enda flere skulle miste jobben, skriver de.

Hele kronikken finner du i Dagbladet, i papirutgaven og på nett.