Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet sendte 9. februar 2021 på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19, samt forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021. Endringene er basert på forslagene i Prop. 79 S (2020‒2021) og gjelder tilleggslån våren 2021 for nedgang i inntekt som følge av covid-19, midlertidige unntak fra utdanningsstøtteregelverket og utvidet antall betalingsutsettelser.

Les høringssvar fra Unio