Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor

Unio er provosert over at TBU-tallene viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn våre medlemmer i offentlig sektor.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I 2020-oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget  ble beregnet til 1,7 prosent.

Men når den som setter ramma, løper fra den, slik privat sektor gjør nå, så ser alle og enhver at denne praktiseringen av frontfaget ikke går.

Industriens talspersoner mante til et «ekstremt nøkternt» oppgjør og brukte pekefingeren mot grupper i offentlig sektor som mente de fortjente et lønnsløft.

Tærer på tilliten

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor  vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Dette tærer på tilliten til frontfagsmodellen og bidrar til at mange yrker i offentlig sektor ikke har konkurransedyktig lønn.

Dette er tallene fra TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.

I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.

I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.

For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.

For ansatte i kommunene er årslønnsveksten ennå ikke beregnet.

 

Her er hele TBU-rapporten

Beregnet årslønnsvekst, glidning og overheng:

 

Gj.snittlig årslønnsvekst

 

Årslønn

2020

Over-

heng

til 2021

 

Glidning

 

15-20

 

18-19

 

19-20

19-20Gj.snitt

16-20

Industri i alt i NHO-bedrifter2,43,12 ¼639 8001 ¼
 – industriarbeidere2,53,12506 1001¾1,0
 – industrifunksjonærer2,63,02 ¼801 9001 ½11,3
Varehandel Virke-bedrifter3,03,03 ½558 50012 ¼1,5
Finanstjenester3,23,43 ¼717 500¾1 ¾1,5
Statsansatte2,63,8 1,8623 600 0,4    0,50,4
Kommuneansatte
 -undervisningsansatte
 -øvrige ansatte i kommunene
Spekter Helse2,83,41 ¾¾00,3
Øvrige Spekter-bedrifter2,53,31 ¾ ¼    0,10,1

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene tabellene 1.1,1.3 og 1,7 (februar-rapporten 2021).