Vil fortsatt ha full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større insentiver for å få langtidsfraværet ned – og tettere samarbeid under sykemelding.

– Vi gikk inn i arbeidet med et felles mål om å komme frem til nye løsninger for å sørge for at flere blir inkludert i arbeidslivet og står lenger i jobb, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

I dag legger Sysselsettingutvalget frem sin rapport med flere forslag til tiltak for at flere skal komme i arbeid. Utvalget har bestått av partene i arbeidslivet og arbeidslivseksperter. Unio er fornøyd med arbeidet og tiltakene som blir foreslått. Et bredt flertall av partene og ekspertene står nå bak forslagene.

Viktig å sikre full lønn under sykdom

Et av de mer kontroversielle temaene som ble drøftet i utvalget er sykelønn. 

– Det har vært et ufravikelig krav fra vår side at arbeidstakeren skal beholde full lønn under sykdom. Redusert inntekt og økonomiske bekymringer på toppen av sykdom er ikke oppskriften på å bli raskt frisk igjen. Det vil dessuten ramme de med lavest inntekt hardest. Det har vi fått de andre partene med på, og jeg er glad det er bred oppslutning om dette, sier Unio-lederen.

Insentiv til arbeidsgivere på jobben

Målet for tiltakene er å få flere raskere tilbake fra sykefravær og få flere inkludert i arbeidslivet. Å trygge sikkerhetsnettet har vist seg ekstra viktig under pandemien.

Langtidsfraværet er svært høyt i Norge. Vi er nødt til å se på nye løsninger som kan bidra til at færre blir langtidssykemeldte, og at flere kommer tilbake i jobb etter sykdom.

Utvalget og Unio foreslår å utrede en modell som gir arbeidsgivere større økonomiske insentiver til å få de ansatte tilbake på jobb. Arbeidsgivers kostnader for korttidsfraværet reduseres fra 16 til 12 dager, mot at arbeidsgiver finansierer 10 prosent av utgiftene etter tre måneder.

Bedre oppfølging

I tillegg foreslås tiltak som skal gi et styrket samarbeid mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, NAV og lege. Vi og flertallet er enige om at effektene av en slik modell må utredes nærmere. Tiltakene henger også sammen og er gjensidig avhengige av hverandre for å nå målet om flere i arbeid. Det er ikke en liste av tiltak som regjeringen kan plukke vilkårlig fra. 

For arbeidstakersiden handler det om å skape et godt arbeidsliv for flere, bedre inkludering og at færre blir uføre. 

Sysselsettingsutvalgets rapport ligger her

Forhold på jobben er viktige

En betydelig del av langtidsfraværet henger sammen med forhold på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto: Andrey Popov / Mostphotos

En betydelig del av langtidsfraværet – mellom 30 og 40 prosent – henger sammen med forhold på arbeidsplassen, mens korttidsfraværet som oftest skyldes andre ting som forkjølelse og akutte skader.

Samlet sett vil modellen sette alle gode krefter inn for å unngå lange fravær. Vi vet at sjansen for å komme tilbake i jobb synker jo lenger du har vært sykemeldt, og å gjøre noe med dette er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre for inkludering.

12 av 14 medlemmer i Sysselsettingsutvalget har stilt seg bak forslaget.

Her er mer om Sysselsettingsutvalget