Profesjonene og bærekraftsmålene

Her kan du se opptak av arrangementet «Profesjonene og bærekraftsmålene» i regi av Unio, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet under «Day Zero» på Bærekraftskonferansen i Bergen.

Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) arrangeres 10.–12. februar 2021. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.

Unio, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet deltok på «Day Zero» på årets konferanse med eget digitalt arrangement, «Profesjonene og bærekraftsmålene».

FAFO-forskerne Åge A. Tiltnes og Tor Halvorsen har på oppdrag fra Unio, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet sett nærmere på profesjonenes arbeid med bærekraftsmålene. Foreløpige funn i undersøkelsen ble presentert på arrangementet med påfølgende innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund og nestleder Kristin Dæhl i Forskerforbundet.

Opptak av sendingen kan du se her: