Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, fra 2021 til 2027. Deltakelse i Horisont Europa åpner for at Norge også kan delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA). Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027. Med dette inviterer vi dere til å gi innspill til arbeidet med strategien.

Les høringssvar fra Unio