– Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt!

– Det er skuffende at regjeringen ikke vil bruke kommunesektoren mer aktivt i motkonjunkturpolitikken, slik det ble gjort etter finanskrisa, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Hvordan det bør gjøres kan du lese mer om i et notat fra Unio i forkant av tariffoppgjørene.

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio har analysert tallene som ligger til grunn før tariffoppgjørene.

– Selv om vi forventer en klart raskere innhenting enn etter finanskrisa, er de økonomiske problemene og arbeidsledigheten så alvorlig at vi ikke må komme i en situasjon der stram kommuneøkonomi bidrar til å forlenge den økonomiske krisa, sier Orskaug.

Notatet går igjennom situasjonen i internasjonal og norsk økonomi. Vi analyserer de siste tilgjengelige tallene for lønns- og prisutviklingen og ser på utviklingen i pensjonene.

Forventningene til årets tariffoppgjør er store.

En raskere opphenting etter krisa tilsier også raskere normalisering av lønnsdannelsen og reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør.

– Noe annet vil være vanskelig å forsvare etter den ekstraordinære innsatsen som mange arbeidstakere har gjort under koronapandemien, sier Unios sjeføkonom.

 

Notatet finner  du også her