Mer pensjon for pengene

Unio utvikler for tiden et medlemstilbud om egen pensjonskonto. Vi tror det gir mer pensjon for pengene.

Det er nytt at alle i privat sektor med løpende innskuddspensjon skal ha sin egen pensjonskonto fra 1. februar. Egen pensjonskonto får også arbeidstakere som har vært i privat sektor før, og hatt opptjening av innskuddspensjon der.

Unio jobber nå med en leverandøravtale slik at medlemmene kan samle pensjonskapitalen sin. Da kan en få lavere administrasjons- og forvaltningskostnader og dermed langt høyere pensjon.

Medlemmene i Unio-forbund jobber hovedsakelig i offentlig sektor. Men mange av våre over 380.000 medlemmer jobber, eller har jobbet, i privat sektor.

Tilbudet er derfor aktuelt for svært mange.

Unio forhandler bedre villkår for egen pensjonskonto og sjekker blant annet administrasjons- og forvaltningskostnader hos leverandører.

Mindre administrasjon og mer pensjon

Unios tilbud kan gi bedre vilkår. Du betaler vanligvis et fast årlig administrasjonsgebyr og en fast prosentsats i årlig forvaltningsgebyr for pensjonsinnskuddet ditt.

Forvaltningen kan ha høye administrasjons- og forvaltningskostnader. Det er store forskjeller i prisene og prisstrukturen er ofte vanskelig å sammenlikne.

Problemet er at høye omkostninger gjør verdien av pensjonen din mindre, fordi en del av avkastningen spises opp av kostnadene ved å forvalte pensjonen. Det vil nå bli bedre.

Forhandles nå

Forhandlinger om leverandør pågår nå. Unio ser etter leverandører med lave administrasjons- og forvaltningskostnader. Vi er opptatt av lav risiko på investeringene og at leverandøren vi velger kan tilby fond med grønn profil, om medlemmene ønsker det valget.

Unio har flere medlemsfordeler for forbundenes medlemmer.

Det at Unio også har et tilbud hvor medlemmene kan samle sine pensjonskapitalbevis hos en leverandør kan bli et viktig tilbud for mange.