Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet

Arbeidslivet er ein viktig arena både for klimapolitikk og kompetansepolitikk. Då er det opplagt at medbestemmelse er ein avgjerande suksessfaktor, ikkje berre for dei tilsette, men også for dei politiske ambisjonane som ligg til grunn.

 

Det skriver Unio-leder Ragnhild Lied i dagens ferske utgave av Unio Perspektiv.

Nettmagasinet setter denne uken søkelyset på medbestemmelse.

Dette er en gullgruve for tillitsvalgte og medlemmer. Vi håper du blir inspirert til handling for å bruke medbestemmelsen.

Les hele temanummeret her 

Vi mener det er liten grunn til å slappe av på kravene om medbestemmelse på jobben, snarere tvert i mot.

Gjennom aktiv bruk av medbestemmelse i nye saker, og på nye områder, kan medbestemmelsesordningene vitaliseres og styrkes. Kanskje kan det også anspore enda flere til økt interesse for fagforeningsarbeid.

Vi fokuserer på medbestemmelse i etter- og videreutdanning og grønt demokrati på arbeidsplassen i dette nummeret.