Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene!

Unio setter søkelyset på partenes muligheter til å bidra i det grønne skiftet i Arbeidslivets klimauke neste uke. 

Arbeidslivets klimauke 2021 arrangeres 25.–31. januar på nett. Unio setter søkelyset på fagbevegelsens rolle og muligheter til å drive det grønne skiftet.

På konferansen Unio står for 26. januar klokken 14.00 kommer statsråden som nettopp har lansert regjeringens klimaplan.

Lenke til sendingen her 

Partenes medvirkning viktig

Involvering, deltakelse og medvirkning er viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har kommentert klimaplanen allerede. Statsråd Sveinung Rotevatn kan vente seg en utfordring fra Unio-leder Ragnhild Lied som åpner konferansen.

– Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå. Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Lied.

Også Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kommer. Han har med historier om klimatiltak på arbeidsplassen og hva han ser for seg fremover.

I tillegg kommer to forskere og en advokat.

Bruke gode metoder

Fafo-forsker Inger Marie Hagen spør om ikke tiden er kommet for å bruke arbeidslivets metodikk og fremme flere, grønne krav. Christopher Hansteen, advokat og partner i Hjort, forteller om hvilke rammer vi jobber under og om det er mulighetsrom igjen.

Forskningsleder Steffen Kallbekken i Cicero forklarer oss at klimakutt i arbeidslivet teller. Det er harde fakta. Kallbekken leder to prosjekter finanisert av Forskningsrådet, “Aviate” om klima og luftfart og “Enable” om den grønne omstillingen i Norge.

Debatt- og møteleder er Erik Aasheim. Arrangementet er åpent for alle.

 

Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene – tirsdag 26. januar 2021 klokken 14.00.

– om fagbevegelsens rolle og muligheter til å drive det grønne skiftet

Hvor : På nettet. Lenke til arrangementet kommer.

1.Kort film. Arbeidslivets klimauke

2. Velkommen : Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio

3. Regjeringens klimaplan, Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Innledning, samtale, spørsmål og svar.

4. Hva kan vi konkret gjøre på arbeidsplassen ? Utdanningsforbundets leder Steffen Handal

5. Steffen Kallbekken. Tiltak teller. Han leder Ciceros gruppe for klimaøkonomi og sitter i teknisk beregningsutvalg for klima.

6. Handlingsrommet for fagforeningers medbestemmelse : Partner og advokat i Hjort, Christopher Hansteen.

7. Kan fagbevegelsen bruke forhandlingsmakten til å få et bedre og mer rettferdig grønt skifte ?  Det mener Inger-Marie Hagen, forsker på Fafo.

 

Les også: Unio med rabatt på elbil til medlemmer i forbundene