Varsel om opptrapping av kirkestreiken før mekling

Unio KA melder fredag at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon.

 

Fra 14. januar vil 85 kirkeansatte i Oslo, Nidaros, Borg og Bjørgvin bispedømmer og Kirkerådets sekretariat være i streik, dersom ikke meklingen fører fram.

Streik for kirkens framtid

Siden streiken startet har fagforeningene stått sammen om følgende budskap:

Vi streiker ikke for høyere lønn. Vi streiker for å beholde dagens lønnsnivå for framtidens kolleger.

Dette er viktig fordi kirken har store rekrutteringsproblemer. Det mangler prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere over hele landet. Dette er nøkkelstillinger for å holde folkekirken levende over hele landet. I dag mangler kirken 1 av 10 prester, om 4 år vil vi mangle 1 av 6.

Vi opplever at KA, som representerer de kirkelige arbeidsgiverne, forsøker å svekke prestenes lønnsvilkår. Det vil få negative virkninger også for andre kirkeansatte med høyere utdanning. Dette mener vi er både urimelig og uansvarlig gitt den rekrutteringskrisen kirken allerede står midt oppe i.

Streik siden 12. desember

Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte for første gang ut i streik. Gjennom de fire ukene streiken har vart har de 10 fagforeningene som er i brudd trappet opp streiken ytterligere, og per i dag er 59 ansatte i streik.

Følgende fagforeninger er omfattet av bruddet:

–          Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

–          LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo

–          Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.

Her kan du se streikeuttakene

Lovpålagt mekling 10. januar

Partene i arbeidskonflikten i kirken er innkalt til lovpålagt ny mekling 10. januar. Dette følger av arbeidstvistloven som krever at det skal gjennomføres ny mekling dersom det er gått en måned siden opprinnelig mekling ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst.

Fagforeningene møter til mekling med et uttalt ønske om å finne fram til felles løsninger.

Disse arbeidsgiverne i kirken er rammet av streiken per 8. januar

Bærum kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd

Oslo kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd

Fredrikstad kirkelige fellesråd

Kirkerådets sekretariat (rettssubjektet Den norske kirke)

Nidaros bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)

Oslo bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)

Borg bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)